4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Quân Nhân Các Cấp thuộc

Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

 

Đại Tướng CAO VĂN VIÊN

Nguyên Tổng Tham Mưu Trưởng

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

 

Đã mệnh chung vào lúc 6 giờ 15 sáng

ngày 22 tháng 1 năm 2008

(nhầm ngày 15 tháng Chạp năm Đính Hợi)

tại Fairfax, Virginia.

 

Hưởng Thọ 87 tuổi

 

Lê Minh Đảo và toàn thể Gia Đình Quân Nhân Các Cấp thuộc

Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

đồng thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cố Đại tướng sớm được

an nghỉ nơi cỏi vỉnh hằng.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CVV