4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

Rạng ngời Xuân Lộc sử xanh

Sư Đoàn 18 vang danh anh hùng

 

 

CHIỀU NHỚ XUÂN LỘC

(Kính tặng Hằng Minh và Gia Đình 18 )

 

Tôi nhớ miền Đông, nhớ nắng hiền.

Những chiều  Xuân Lộc thật bình yên.

Con đường đất đỏ bên bờ suối.

Bụi đỏ bay đầy  vương áo em.

 

Sầu riêng măng cụt vườn xanh lắm.

Cây trái miền đông ngọt vị tình.

Người lính tha phương say chiến trận.

Mang theo hình ảnh nụ cười xinh.

 

Đâu ngờ Xuân Lộc mờ trong khói.

Tuyến thép vang lừng cuộc chiến chinh.

Đất đỏ pha thêm màu máu đỏ.

Nghìn thu lịch sử mãi ghi tên.

 

Cách biệt người em từ dạo đó.

Chứa Chan còn mãi chứa chan tình.

Sầu riêng hương vị pha mùi nhớ.

Suối Cát, Dầu Dây với Bảo Bình.

 

Trở lại Gia Ray thân cải tạo.

Nhớ đồi Phượng Vỹ nắng vàng lên.

Nhớ mẹ Xuân Trường , cơm Phiếu Mẫu.

Cô giáo Mai hoa, nặng nghĩa đền.

 

Chiều nay nhớ lắm ! Ơi Xuân Lộc

Long Khánh em còn vẹn tiết trinh

Hải ngoại chờ xuân mai hé nụ

Gia Đình Mười Tám mới hồi sinh.

 

Đăng Nguyên