4511357996_980x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

HOME 4511708440.jpg

Ðặc San số Đặc Biệt "Kỷ Niệm 30 Năm Hội Ngộ và Tuyến Thép Xuân Lộc" của Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã phát hành ngày 9 tháng 7 năm 2005 trong buổi hội ngộ 30 năm tại Little Saigon, California.

Ðây là cuốn Ðặc San SĐ18BB/QLVNCH được thực hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ.

 

 

 

Mục Lục

Nếu quý vị muốn có Đặc San SĐ18BB để giữ làm kỷ niệm, xin vui lòng ủng hộ $15.00 USD (luôn tiền cước phí) và gửi money order hoặc cashier’s check về:

 

KBC Hai Ngoai

̣9353 Bolsa Ave. #K17

Westminster, CA 92683

Memo: Dac San SD18BB

1-1 18th Division troops at Xuan Loc