Logo18

Chiến hữu 18 tại Nam và Bắc California họp mặt vào ngày 12 tháng 12 năm 2003 tại San José với sự hiện của niên trưởng Huỳnh Thao Lược.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player