4511357996_980x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

NHỮNG TRẬN ĐÁNH QUÂN SỬ CỦA SƯ ĐOÀN 18 BỘ BINH...

 

Sư Đoàn 18 Bộ Binh cũng đã tham dự những trận đánh khốc liệt vang danh chiến sử của sư đoàn là Võ Xu (1966), Suối Long (1967), Túc Trưng, Bảo Bình, Trảng Bom, La Ngà (1969).

 

Trong những tháng đầu năm 1970, Sư Đoàn 18 Bộ Binh, dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ, cũng tham dự hành quân vượt biên tiến đánh vào lãnh thổ Kampuchea để truy đuổi và tiêu diệt mật khu và phá tan các cơ quan đầu não của Cục R, được mệnh danh là nơi bất khả xâm phạm của Trung Ương Cục Miền Nam. Trong thời gian hơn một năm hành quân trên đất Chùa Tháp, quân ta đã giáp chiến nhiều trận đẫm máu với quân cộng tại Chup, Pean Cheang, Suong, Damber, Kândaol Chrum, Phum Khuar, v.v…

 

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã trở thành lực lượng lưu động và hiện diện hầu hết tại những mặt trận ở Quân Khu III, đập tan những cuộc tấn công của cộng quân và ngăn chận mưu đồ xâm nhập thủ đô Sài Gòn qua các hành lang thuộc những tỉnh Hậu Nghĩa, Bình Dương, Phước Tuy, v.v.. Nhưng quan trọng hơn hết, Sư Đoàn 18 Bộ Binh được gửi lên tham chiến trên chiến trường An Lộc thay thế Sư Đoàn 5 Bộ Binh từ ngày 22.6.1972 và đã chiếm lại được tất cả những cao điểm vây quanh tỉnh lỵ này lọt vào tay địch quân từ hồi đầu mùa hè.

 

Đầu tháng Tư 1975, Xuân Lộc thuộc tỉnh Long Khánh, đã trở thành một trong những trận chiến đẫm máu nhất của chiến tranh Việt Nam. Sau 12 ngày đêm ác chiến với Cộng sản Bắc Việt, phòng tuyến Xuân Lộc vẫn đứng vững. Và đây cũng là chiến thắng cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (nói chung), và Sư Đoàn 18 Bộ Binh cùng các đơn vị tăng phái gồm Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân, Lực Lượng Địa Phương Quân-Nghĩa Quân/Tiểu Khu Long Khánh, hỏa lực Không yểm chiến thuật của Sư Đoàn 3 Không Quân (nói riêng).

 

Tuyến Thép Xuân Lộc” đã chứng tỏ rằng QLVNCH đã đánh một trận “tuyệt vời” và “để đời” trước khi bị bức tử vào ngày 30 tháng Tư năm 1975.