4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

Người Nhớ Xuân Lộc

 

Tám năm ở Xuân Lộc

Quen từng gốc cao su

Quen con đường đất đỏ

Bê bết gót giầy sô.

 

Thương tình người Xuân Lộc

Bên quán nghèo đơn sơ

Ra đi còn mang nặng

Ân nghĩa chưa đền bù.

 

Bao năm xa Xuân Lộc

Nhớ con đường Nguyễn Du

Gót chân em từng bước

Lòng trong trắng ngây thơ.

 

Ai về thăm Xuân Lộc

Có người lính ngày xưa

Nhớ Sư Ðoàn Mười Tám

Xuân Lộc buồn trong Mưa.

 

 Maryland , 5- 2010

Ðăng Nguyên