Sư Đoàn 18 Bộ Binh Hành Khúc

Sư Đoàn Mười Tám Bộ Binh chúng ta lên đường giết giặc
Đường khó nguy nào sờn chí trai
Thề trên xương máu những trang anh hùng đã xa
Ta lên đường trừ bạo cứu nguy
Sư Đoàn Mười Tám Bộ Binh quyết ghi lên trang sử Việt
Từng chiến công lẫy lừng núi sông
Thề đem sông núi khắc ghi trong lòng chúng ta
Đây Sư Đoàn Mười Tám Bộ Binh
Vang danh trận Võ Xu
Nghe danh trận Bão Bình
Xác cõng tan tác như lá thu rơi mùa đông
Chiến sĩ Sư đoàn danh lừng rừng xanh đất đỏ
Hiên ngang vùng Túc Trưng
Trảng Bom say máu thù
Sư Đoàn Mười Tám vì dân đắp xây làng thôn
Giữ vững ruộng vườn bảo vệ quê hương

Nếu quý vị nào biết tác giả bài hát này, xin vui lòng email về sd18bb@yahoo.com. Thành thật cám ơn.

Logo18

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player