4511357996_980x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Sư Đoàn 18 Bộ Binh Hành Khúc

 

 

Sư Đoàn Mười Tám Bộ Binh chúng ta lên đường giết giặc

Đường khó nguy nào sờn chí trai

Thề trên xương máu những trang anh hùng đã xa

Ta lên đường trừ bạo cứu nguy

Sư Đoàn Mười Tám Bộ Binh quyết ghi lên trang sử Việt

Từng chiến công lẫy lừng núi sông

Thề đem sông núi khắc ghi trong lòng chúng ta

Đây Sư Đoàn Mười Tám Bộ Binh

Vang danh trận Võ Xu

Nghe danh trận Bão Bình

Xác cõng tan tác như lá thu rơi mùa đông

Chiến sĩ Sư đoàn danh lừng rừng xanh đất đỏ

Hiên ngang vùng Túc Trưng

Trảng Bom say máu thù

Sư Đoàn Mười Tám vì dân đắp xây làng thôn

Giữ vững ruộng vườn bảo vệ quê hương

Nếu quý vị nào biết tác giả bài hát này, xin vui lòng email về [email protected] Thành thật cám ơn.