4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

 

PHÂN ƯU

Nhận được tin Cựu Trung Tá QL/VNCH NGUYỄN QUANG NGỌC

Cựu Trung Đoàn Phó/Trung Đoàn 43/SĐ18BB

Cựu Tiểu Đoàn Trưởng/Tiểu Đoàn 4/43

Khóa 11 Võ Bị Đà Lạt

đã mệnh chung ngày 5 tháng 2 năm 2011, tại Honolulu, Hawaii

Hưởng thọ 76 tuổi

Toàn thể Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính chia buồn

cùng Bà Quả Phụ Nguyễn Quang Ngọc và tang quyến.

Cầu xin Linh hồn Phaolo Nguyễn Quang Ngọc sớm được hưởng nhan thánh chúa.

________________________________________________________________________________

 

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động khi được tin cựu Đại uý Đặng Hồng Tâm

Khóa 23 Thủ Đức - Tiểu Đoàn 181 Pháo Binh

vừa được Chúa gọi về ngày 06 tháng 11 năm 2010 tại Pennsylvania

Hưởng thọ 63 tuổi.

Cầu xin Linh hồn Peter Đặng Hồng Tâm sớm được hưởng nhan thánh chúa.

Toàn thể Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính

chia buồn cùng Bà Quả Phụ Đặng Hồng Tâm và tang quyến.

________________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Cựu Thiếu tá Huỳnh Thúc Kháng,

Khóa 20 Võ Bị Đà Lạt, Cựu Trưởng Ban 3/Trung Đoàn 43/SĐ18BB

sanh ngày 6 tháng 6 năm 1939

mất vào lúc 00:30 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2009

tại Bệnh viện Memorial Harman S.E., Houston.

Hưởng thọ 70 tuổi

Toàn thể Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính

chia buồn cùng Bà Quả Phụ  Huỳnh Thúc Kháng và tang quyến.

________________________________________________________________________________

 

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Hương

Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương với nhành Dương Liễu

Khóa 1 Trường Võ Bị Huế 1949

Nguyên Trưởng Phòng Nghiên Cứu Chiến Trường

Tổng Cục Quân Huấn, Bộ TTM QLVNCH

Nguyên Giảng Viên Trường Chỉ Huy Tham Mưu Đàlạt

Nguyên Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 43 Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Đã tạ thế ngày 02 tháng 9 năm 2007 tại New Orleans Tiểu Bang Louisiana.

Hưởng thọ 88 tuổi

Lễ an táng được cử hành tại New Orleans, Louisiana vào ngày 6 tháng 9 năm 2007

Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Hương và tang gia đồng cấp báo.

________________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu của Chiến hữu Nguyễn Quan Tân (San José, California) là Cụ Bà Nguyễn Quan Đăng, Nhũ danh Ngô Bích Ngọc, Pháp Danh Diệu Phước đã tạ thế ngày 19 tháng 12 năm 2006

tại Sàigòn, Việt Nam.

Toàn thể anh chị em Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính chia buồn cùng Chiến hữu Nguyễn Quan Tân và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được tiêu diêu nơi Tiên Cảnh.

________________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Nhạc Mẫu của Chiến hữu Trần Quang Minh (San José, California) là Bà Quả Phụ Đỗ Luận

Nhũ danh Maria Nguyễn Thị Thu, đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 45 sáng ngày 9 tháng 7 năm 2006

(nhằm ngày 14 tháng 6 năm Bính Tuất) tại Milpitas, California, USA.

Toàn thể anh chị em Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính chia buồn cùng Chiến hữu Trần Quang Minh, chị Đỗ Thị Phượng Hồng và tang quyến. Nguyện xin Chúa nhân từ cho Linh Hồn Cụ Bà Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

________________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thân phụ của Chiến Hữu ĐẶNG VĂN PHÚC là Cụ Ông ĐẶNG VĂN KHANH

Pháp danh TUỆ TƯỞNG đã từ trần lúc 4:00 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2006 tại Sài Gòn, Việt Nam.

Lễ an táng được cử hành tại Forest Lawn Cemetery, Cypress, California.

 

Toàn thể anh chị em Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính chia buồn cùng Chiến Hữu Gia Trưởng ĐẶNG VĂN PHÚC và tang quyến. Thành tâm cầu nguyện hương linh Cụ Ông sớm về cõi Niết Bàn

______________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thân phụ của chiến hữu Vũ Khánh Vân (San Diego, CA) là Cụ Ông Goan Baotixita Vũ Tòng Chu từ trần vào lúc 3:35 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2006 tại Giáo sứ Trung Chánh, Hốc Môn, Việt Nam.

Gia Đình 18 xin thành kính chia buồn cùng gia đình chiến hữu Vũ Khánh Vân và tang quyến và cầu nguyện linh hồn Cụ Ông sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

________________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Thân mẫu của Chiến Hữu LÊ ĐÌNH THỌ (San José, CA) là Cụ Bà NGUYỄN THỊ SIỂM, Pháp danh NHƯ Ý mãn phần ngày 5 tháng 3 năm 2006 tại Bình Định, Việt Nam.

Toàn thể anh chị em Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh thành kính chia buồn cùng Chiến Hữu LÊ ĐÌNH THỌ và tang quyến. Thành tâm cầu nguyện hương linh Cụ Bà sớm được vãng sanh miền cực lạc.

________________________________________________________________________________

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Thân Mẫu của cựu Trung Tá  NGUYỄN VĂN TRIỂN, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ183 Pháo Binh là Cụ Bà NGUYỄN VĂN TRUNG, Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THU HỒNG, Pháp Danh THANH TỊNH ĐỘ, đã tạ thế ngày 03 tháng 02 năm 2006 tại Midway City, California.

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh  thành kính chia buồn cùng cựu Trung Tá  NGUYỄN VĂN TRIỂN và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được tiêu diêu nơi Tiên Cảnh.