4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

 

 

 

Nhận đuợc tin vui từ Gia Đình 18 Tô Phạm Thái tại Santa Ana, CA sẽ làm Lể Vu Quy cho cháu Tô Phạm Mai Phương Diana đẹp duyên cùng Tantamjarik Pumipak, con của Ông Bà Tantamjarik Puang.

 

Hôn lể sẽ được cử hành tại Tư Gia vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2006.  

 

Gia Ðình SĐ18BB xin chúc mừng anh chị Tô Phạm Thái và cầu chúc Tân Lang và Tân giai nhân trăm năm hạnh phúc.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Nhận đuợc thiệp hồng từ Gia Đình 18 Đặng Trần Hoa tại Garden Grove, CA sẽ làm Lể Vu Quy cho cháu Đặng Trần Thùy Dung Emily đẹp duyên cùng Trương Công Nhiễu, con của Ông Trương Công Mười và Bà Phan Thị Bông.

 

Hôn lể sẽ được cử hành tại Tư Gia vào lúc 9:30 sáng Thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2006.  

 

Gia Ðình SĐ18BB xin chúc mừng anh chị Đặng Trần Hoa và cầu chúc Tân Lang và Tân giai nhân trăm năm hạnh phúc, sắt cầm hòa hiệp.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Nhận đuợc tin vui từ Gia Đình 18 Vũ Thế Dũng tại Santa Ana, CA sẽ làm Lể Vu Quy cho cháu Vũ Thị Phương Dung đẹp duyên cùng Nguyễn Thanh Lâm con của Ông Bà Nguyễn Đức Hợp. Hôn lể sẽ cử hành tại Thánh Đường St. Cecilia vào ngày 22 tháng 7 năm 2006.  

 

Gia Ðình SĐ18BB xin chúc mừng anh chị Vũ Thế Dũng và cầu chúc Tân Lang và Tân giai nhân trăm năm hạnh phúc, sắt cầm hòa hiệp.

___________________________________________________________________________________________

 

Nhận đuợc tin vui từ Gia Đình 18 Nguyễn Văn Thức ở Rochester, New York sẽ làm Lể Thành Hôn cho trưởng nam cháu Nguyễn Hồng Tâm kết duyên cùng cô Bùi Thương Trâm con của ông bà Bùi Tình. Hôn lể sẽ cử hành tại Worcester, MA vào ngày 2 tháng 7 năm 2006.  

 

Gia Ðình SĐ18BB xin chúc mừng anh chị Nguyễn Văn Thức và cầu chúc Tân Lang và Tân giai nhân trăm năm hạnh phúc, sắt cầm hòa hiệp.

 

___________________________________________________________________________________________

 

HỒNG THIỆP

 

Gia Ðình 18 CAO XUÂN LÊ tại Moorpark, California và Ông Bà VŨ ĐÌNH NHO  

 

báo tin Lễ Vu Quy và Lễ Thành Hôn của

 

Thứ Nữ CAO XUÂN THANH TRÚC

 

Ðẹp duyên cùng

 

Thứ Nam VŨ KIM BẢNG

 

Hôn lễ sẽ cử hành tại tư gia vào ngày Thứ Bảy 22 tháng 04 năm 2006

 

Gia Ðình SĐ18BB xin chung vui với anh chị Cao Xuân Lê và cầu chúc hai cháu Thanh Trúc và Bằng trăm năm hạnh phúc.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Back

TIN VUI