4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

"Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một cách anh dũng cho tổ quốc Việt Nam Tự Do và cho hạnh phúc của toàn dân. Toàn dân Việt sẽ đời đời nhớ ơn và vinh danh các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là những anh hùng của dân tộc Việt. Với đặc tính anh dũng, oai hùng, và bất khuất, toàn thể các chiến sĩ VNCH phải xứng đáng được vinh danh là những anh hùng muôn đời của dân tộc."

Tuyến thép Xuân Lộc (Long Khánh)

(8-4-1975 đến 20-4-1975)

Rạng ngời Xuân Lộc sử xanh

Sư Ðoàn 18 vang danh anh hùng

(Đăng Nguyên)

4511334496_194x154.jpg

Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4, xin kính cẩn nghiên mình trước “anh linh” các Chiến Hữu SĐ18BB và các Chiến Sĩ thuộc mọi Quân Binh Chủng Quân Lực VNCH đã “Vị Quốc Vong Thân” trong cuộc chiến đấu bảo vệ Miền Nam.

Mọi thư từ, bài vở hay ý kiến cho Trang Nhà này, xin liên lạc:

[email protected]

4511760067_207x170.jpg