4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

4513263425_215x318.jpg 4511712210_59x75.jpg 4511336776_216x154.jpg

 

Download Adobe® Reader®

 

Adobe® Reader® is required to read many of the documents on this web site. This software may be obtained free of charge from Adobe's web site. A link to the site is provided below for your convenience.

 

Nhu liệu Adobe® Reader® cần thiết để đọc một số bài vở có chữ (PDF) trên trang này. Vì vậy nếu quý vị không có Adobe® Acrobat® hoặc là Adobe® Reader®, xin quý vị bấm vào link dưới đây để download nhu liệu Adobe® Reader®.

 

Go to the Adobe web site and download Adobe Reader.

Audio Truyện

Thiên Hồi Ký "Một Thời Binh Lửa" của tác giả Bảo-Định Nguyễn Hữu Chế, là cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 43/Sư Đoàn 18 Bộ Binh/QLVNCH. Gồm bốn thiên hồi ký: "Võ-Đắc Trong Biển Lửa", "Lui Binh", "Người Ở Lại Định-Quán" và "Đồng-Nai Dậy Sóng" với giọng đọc của Thanh Loan.

 

Võ-Đắc Trong Biển Lửa

 

Lui Binh

 

Đồng-Nai Dậy Sóng

 

Người Ở Lại Định-Quán

Blog Lists:

Contact:

Gia Đình SĐ18BB

Email: [email protected]

Video Họp Mặt 2015

tại Westminster, CA

Video 1       Video 2       Video 3

THÁNG TƯ XUÂN LỘC

 

Tháng Tư Xuân Lộc pháo rền vang

Bắc Cộng thua to đã rỏ ràng

Tướng giặc Hoàng Cầm đành mất chức

Sư Đoàn Mười Tám vẫn hiên ngang.

 

Tháng Tư Xuân Lộc mờ trong khói

Xác giặc phơi thây lớp bụi vàng

Lấy một chọi năm ta vẫn thắng

Bay hồn bạt vía quân tham tàng.

 

Ai về Xuân Lộc  Xuân năm ấy

Gặp lính Sư Đoàn núi Chứa Chan

Thần Tiễn Bảo Quốc say chiến trận (1)

Tướng Lê Minh Đảo quyết không hàng.

 

Tháng Tư Xuân Lộc ai còn nhớ

Chiến thắng năm xưa thật  muộn màng

Người lính Sư Đoàn ôm nỗi hận

Thương dân nhớ nước lệ tuôn tràn.

 

Tháng Tư 2017

Đăng Nguyên

Huy hiệu Sư Đoàn 18 là mũi tên và

màu xanh núi Chứa Chan ( Xuân Lộc)

Nếu quý niên trưởng, quý chiến hữu và đôc giả có mua đồ trên Amazon, xin bấm vào link trên để shopping và mua đồ. Thành thật cảm ơn

“As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.”

THÔNG BÁO

Trân trọng kính mời Quý Niên trường, quý Chiến Hữu, và quý đồng hương đến tham dự Lễ Tuởng Niệm Cố Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO, Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, sẽ được tổ chức vào ngày Thư Bảy, 19 tháng 3 năm 2022 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại nhà hàng:

Diamond Seafood Palace 3

6731 Westminster Blvd. #122

Westminster, CA 92683,  (714) 379-2338.

Gia Đình SĐ18BB/QLVNCH Trân trọng kính mời

 

Rạng ngời Xuân Lộc sử xanh

Sư Ðoàn 18 vang danh anh hùng

(Đăng Nguyên)

 

“ nếu có kiếp sau, chỉ xin được tiếp tục làm người lính VNCH “.

                                                                     THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO