4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

Vì Dân Cứu Quốc

Kính tặng Tướng Lê Minh Đảo nhân ngày vinh danh Cờ Vàng

tại Grand Rapids, Michigan

 

TƯỚNG trận sa cơ hận ngút ngàn

LÊ thân tù ngục chẳng sờn gan

MINH tâm thệ nguyện cùng sông núi

ĐẢO ngược thế cờ cứu triệu dân

*

VÌ nước hô hào kết nghĩa quân

DÂN Nam thống khổ bởi tham tàn

CỨU nguy xả tắc kề vai gánh

QUỐC phá gia vong, quyết diệt gian !

 

Thulan  

 

 

HOME